Servei d’allotjament per a urgències socials

 


Servei   que consisteix en la cessió temporal  d’ús  d’un habitatge destinat a  atendre necessitats urgents de caràcter social.


A qui s'adreça

L’habitatge es destina a residència habitual de persones que transitòriament no disposin d’allotjament  ni de possibilitats reals d’obtenir-ne a curt termini. Per valorar la situació de necessitat  de les  possibles persones usuàries del Servei es tindrà en compte la seva situació familiar, el seu estat de salut, la capacitat d’autonomia personal, els ingressos econòmics de la unitat familiar, la situació de risc i de marginació que afecti la persona i la seva família, així com d’altres circumstàncies anàlogues.

 

Condicions d'accés

Població resident a la comarca del Pla de l’Estany amb una residència mínima de dos anys al territori.


Per a més informació

Àrea de Benestar Social del Pla de l’Estany
C/ Pere Alsius, 12, 1a
17820 BANYOLES 
Tel. 972 58 03 88
benestarsocial@plaestany.cat
www.benestarsocial.plaestany.cat