Àrea de Benestar Social

C/ Pere Alsius, 12, 1a · 17820 BANYOLES ·  Tel. 972580388 ·  benestarsocial@plaestany.cat  ·  benestarsocial.plaestany.cat