Serveis de resposta urgent en situacions de violència masclista

Conjunt d’accions que s’activen en situació d’urgència quan una dona o els seus fills/es han patit agressions en les darreres 48 hores.


Què ofereix

  • Mesures de protecció i suport immediates: allotjament, alimentació i desplaçaments
  • Suport i acompanyament per part de l’equip de professionals de Serveis Socials
  • Activació de recursos de suport extern: jurídics, traducció i interpretació, familiars...
  • Connexió amb altres serveis per atendre les necessitats presentades.

A qui s’adreça

A les dones de la comarca que pateixin violència masclista i els seus fills i filles que necessitin protecció immediata.

Per a més informació

Àrea de Benestar Social Pla de l’Estany
C/ Pere Alsius, 12, 1a
17820 BANYOLES

Tel. 972 58 03 88
benestarsocial@plaestany.cat
www.benestarsocial.plaestany.cat