Servei de suport a les famílies amb infants de 0 a 3 anys

 


Servei d’intervenció socioeducativa per millorar les competències personals en l’ exercici de les funcions de criança, promovent l’autoconeixement i el suport en les necessitats bàsiques dels infants.


Què ofereix

  • Intercanvi d’experiències de criança entre pares i mares compartit amb els infants
  • Atenció individual i al propi domicili per treballar la millora de les dificultats particulars de cada família
  • Accions formatives en funció de les demandes detectades

A qui s’adreça

A famílies amb infants de 0 a 3 anys en situació de vulnerabilitat i que presenten dificultats en l’exercici de la criança.

Condicions d’accés

Per derivació de Serveis Socials i altres agents de la xarxa.

Per a més informació

“El Portal” 
C/Migdia, 1 
17820 Banyoles
972571137

Àrea de Benestar Social
C/ Pere Alsius, 10-12,  1a
17820  Banyoles
972580388
benestarsocial@plaestany.cat