6.- Les condicions de treball

Les dones, malgrat el rol secundari que els volgué reservar el règim franquista, es convertiran en el gran motor de la industrialització del nostre país. No es podria entendre el gran auge de la indústria tèxtil catalana sense l’esforç i el treball de milers de dones. Les treballadores s’adaptaran molt ràpidament als canvis, a la duresa de la feina, als controls i a les exigències. Tot i que el franquisme les volia supeditar al context de la casa i la família, la realitat econòmica, marcada per un lent però constant desenvolupament, necessitava de la mà d’obra de les dones.

“Condicions de treball” és un bloc que aplega testimonis sobre la jornada laboral, les feines que les dones combinaven amb la fàbrica per garantir uns ingressos mínims a la família, els mètodes de control que els empresaris establien o el reconeixement, per part de les treballadores, que en ple franquisme era impossible qualsevol tipus de demanda o reivindicació obrera. 

 

 

Les entrevistes