5.- El context polític

Aquestes dones van viure en un temps marcat pel silenci i per la resignació. La repressió que havia imposat el règim havia anul·lat qualsevol mena de protesta o de contestació. I això que la situació de misèria i de precarietat era ben palpable.

A través d’aquests testimonis es reflecteixen actituds com la por, la resignació, el desinterès per qualsevol cosa que tingués a veure amb la política... D’alguna manera, queda palès que la maquinària repressiva que imposa el règim ha donat els seus fruits.

 

 

Les entrevistes