4.- Les condicions de vida

El terrabastall de la guerra i l’aïllament dels primers anys del règim franquista van suposar, per a la immensa majoria de la població, conviure amb l’escassesa i la misèria. Les dones solteres veien que la major part del seu salari s’havia d’entregar als pares per mantenir la família. Un cop casades, descobrien les grans dificultats per accedir a un habitatge digne i per tirar endavant el seu propi projecte familiar. A tot això, hi hem de sumar el control ferri que les famílies, i la societat en general, establia sobre les dones.

En aquest apartat coneixerem tota mena d’experiències que marcaran les condicions de vida de les dones: des del control familiar en el seu temps de lleure fins a la seva contribució a l’economia familiar, passant per les dificultats que, un cop casades, es van trobar en l’aspecte de l’habitatge.

 

Les entrevistes