Teleassistència

Es tracta d’un servei de suport personal i social que permet detectar situacions d’emergència, donant una resposta ràpida a aquestes situacions i garantint la comunicació permanent de la persona amb l’exterior. El servei permet mantenir la persona usuària en el seu entorn amb la millor qualitat de vida possible, gràcies a la connexió permanent entre la persona i una central d’alarmes les 24h del dia i durant els 365 dies de l’any per atendre qualsevol tipus d’emergència.

QUI EL POT SOL·LICITAR

Està indicat prioritàriament per a persones que viuen soles o que passen moltes hores al dia soles i que es troben en una situació de fragilitat de salut i social.

PASSOS A SEGUIR

  1. Concertar hora d’entrevista amb el/la treballador/a social referent del territori.
  2. El/la el treballador/a social realitza l’ estudi i valoració de la necessitat d’aplicació del servei
  3. Formalització de la sol·licitud.
  4. Signatura de contracte entre la persona usuària i l'Àrea de Serveis Socials del Consell Comarcal del Pla de l'Estany.

DOCUMENTACIÓ

  •  Fotocòpia DNI
  • Imprès de sol·licitud
  • Volant de convivència de l’ajuntament
  •  Informe mèdic
  • Full de domiciliació bancària
  • Altres a considerar pel personal tècnic
Sol·licitud de teleassistència