Servei d'atenció domiciliària

El Servei d'Atenció Domiciliària constitueix un conjunt organitzat i coordinat d’accions que es realitzen a la llar de la persona usuària o en el seu entorn, dirigides a proporcionar atencions personals de caràcter puntual o urgent, ajuda a la llar i suport social.

QUI EL POT SOL·LICITAR

Persones o famílies amb situació de manca d’autonomia personal, dificultats de desenvolupament o amb problemàtiques familiars especials, que impedeixen realitzar les tasques habituals i bàsiques de la vida diària.

PASSOS A SEGUIR

  1. Concertar hora d’entrevista amb el treballador/a social referent del territori.
  2. El/la treballador/a social realitza l’ estudi i valoració de la necessitat d’aplicació del servei.
  3. Formalització de la sol·licitud.
  4. Signatura de contracte entre la persona usuària i l’Àrea de Benestar Social del Consell Comarcal del Pla de l’Estany.

DOCUMENTACIÓ

  • Fotocòpia DNI
  • Imprès de sol·licitud
  • Volant de convivència de l’ajuntament
  • Última declaració de la renda i/o justificant d’ingressos econòmics de la família
  • Full de domiciliació bancària
  • Altres a considerar pel personal tècnic
Sol·licitud de SAD