Servei d'àpats a domicili

Es tracta d’un servei d’Atenció domiciliària consistent en subministrar el menjar al domicili de les persones ateses a través dels Serveis Socials Bàsics. S’ofereix un àpat diari de dilluns a divendres, excepte els dies festius.

QUI EL POT SOL·LICITAR

Persones o famílies amb situació de manca d’autonomia personal.

PASSOS A SEGUIR

  1. Concertar hora d’entrevista amb el treballador/a social referent del territori
  2. El/la treballador/a social realitza l’ estudi i valoració de la necessitat d’aplicació del servei
  3. Formalització de la sol·licitud
  4. Signatura de contracte entre la persona usuària i el CBS

DOCUMENTACIÓ

  • Fotocòpia DNI
  • Imprès de sol·licitud
  • Volant de convivència de l’ajuntament
  • Última declaració de la renda i/o justificant d’ingressos econòmics de la família
  • Full de domiciliació bancària
  • Altres a considerar pel personal tècnic
Sol·licitud del servei d'àpats a domicili