Programa de retorn voluntari d'immigrants PREVIE

DESCRIPCIÓ

PREVIE (Programa de retorn voluntari d’immigrants) és fruit de la col·laboració de les administracions publiques, estatal i de la Generalitat de Catalunya, amb l’Organització Internacional de Migracions. Està dirigit a totes aquelles persones que es troben en Espanya en una situació de molta precarietat, que no han aconseguit complir el seu projecte migratori, i volen tornar al país d’origen.

QUI EL POT SOL·LICITAR

Persones d’origen estranger que poden acreditar una estada mínima dintre del territori espanyol de sis mesos seguits i que decideixen voluntàriament tornar al seu país d’origen. No es poden acollir persones originàries de països de la Unió Europea o que tinguin la nacionalitat d’algun d’ells, ni les persones del Marroc, Algèria i Tunísia.

PASSOS A SEGUIR

  1. Demanar informació al Àrea de Benestar Social (Pla de Ciutadania i Immigració) 
  2. Demanar hora amb el/la treballador/a social de referència
  3. Aportar la informació/documentació necessària per elaborar l’informe social

DOCUMENTACIÓ

  • Imprès "SOLICITUD PARA EL PROGRAMA DE RETORNO VOLUNTARIO DE INMIGRANTES DESDE CATALUÑA"
  • Passaport 
  • Documents obtinguts a Espanya (targeta de residència, targeta sanitària...)
SOLICITUD PARA EL PROGRAMA DE RETORNO