Dependència

DESCRIPCIÓ

És un dret universal i subjectiu a la promoció de l’autonomia personal i l’atenció a les persones en situació de dependència

QUI EL POT SOL·LICITAR

Totes aquelles persones que es trobin en situació de dependència en algun dels graus establerts per la Llei

PASSOS A SEGUIR

  1. Omplir la sol·licitud
  2. Adjuntar documentació necessària
  3. Entregar-la a l'Àrea de Serveis Socials del Consell Comarcal del Pla de l'Estany o directament als Serveis Territorials d’Acció Social i Ciutadania de Girona

DOCUMENTACIÓ

  • Imprès de sol·licitud
  • Fotocòpia DNI
  • Tarja Sanitària i núm. Seguretat Social
  • Volant d’empadronament
  • Informe mèdic
Sol·licitud Dependència