Presentació del projecte

“Teixidores d’història” és un projecte de recuperació de la memòria històrica de les dones en relació amb la feina. La recerca s’ha basat en fonts orals, en testimonis que, a través de les seves vivències personals, van construint la història de la comarca.

El primer objectiu de la recerca era reflectir la realitat de les dones a les fàbriques, una realitat que, massa sovint, ha quedat supeditada a la visió dels homes, que han estat els grans protagonistes dels estudis sobre les condicions de vida i de treball a les fàbriques. Per aquest motiu, inicialment la investigació volia recuperar i difondre la memòria històrica de les dones de la comarca que van tenir un paper important en la industrialització de Banyoles i el Pla de l’Estany durant el segle XX. Volia fer visible la presència femenina a les fàbriques i la seva contribució als processos de transformació del territori.

Sense perdre de vista aquest objectiu, un cop iniciades les entrevistes, es va considerar oportú  ampliar el camp d’estudi a dones i feina, sobretot amb la perspectiva de reflectir, a banda del treball fabril, l’aportació que van fer a la resta d'àmbits (cura de fills i filles, de persones dependents, economia submergia, tasques del camp, etc.). Bona part de les dones entrevistades no han tingut una vida laboral continuada, sinó que la seva trajectòria a les fàbriques s’ha caracteritzat per línies discontínues, talls i llargs períodes d’excedència. Per a aquestes dones, la feina no girava només al volant de les fàbriques, sinó que arrencava als primers anys de la infantesa i es perllongava durant tota la vida, amb tota mena de manifestacions. Calia reflectir aquesta complexitat i era necessari que la recerca fos fidel al que ha estat la realitat de moltes dones de la comarca. S’ha volgut posar de relleu que, darrere les grans xifres macroeconòmiques, hi ha l’esforç anònim de moltes dones, difícil de quantificar, però que ha estat clau per a la transformació del país.