Els resultats

Els resultats d’aquesta primera fase de la recerca són els següents:

1. Documental Teixidores d’història

Per una banda, s’ha construït un relat en suport audiovisual d’uns 30 minuts amb els talls més significatius de les entrevistes realitzades i que sintetitza les principals conclusions de la recerca. El format documental permetrà fer difusió de les idees més importants de l’estudi i arribar a un públic més nombrós. 

Es pot visualitzar ciclant aquí 

2. Testimonis

D’altra banda, hem creat un espai virtual amb les entrevistes realitzades ordenades per temes, per tal de facilitar-ne la cerca. Com que ens plantegem aquesta investigació com un treball obert, aquest espai ens permetrà anar incorporant nous testimonis que ens ajudin a configurar la història local amb tots els seus matisos i la seva complexitat. 

S’hi pot accedir clicant aquí