Com s'ha fet?

Per fer la recerca s’han utilitzat metodologies de la història oral. Es volia que fossin les dones les que narressin en primera persona les seves experiències en el món de les fàbriques. I que ho fessin, majoritàriament, en els seus entorns. Per tant, al marge del contingut dels seus testimonis, es tractava de donar importància a la manera d’explicar-se, al llenguatge verbal i no verbal que feien servir, i als escenaris reals on transcorre la seva vida.

El qüestionari tracta aspectes laborals vinculats a la fàbrica, com les condicions de treball, els tipus feina, les relacions amb els companys i companyes, etc. Conscients que les dones ens aportarien una visió molt més àmplia i molt més complexa d’aquest món, es van introduir elements per entendre la mentalitat i la cultura de l’època, l’educació, la relació amb la família, la conciliació de la vida laboral i familiar...  El qüestionari era obert i flexible, amb l’objectiu que permetés introduir noves temàtiques en funció de les vivències i la trajectòria de les dones entrevistades. 

 

Qui l'ha realitzat?

Aquest projecte s’ha impulsat des del Servei Fem Companyia i el Servei d’Informació i Atenció a les Dones de l’Àrea de Benestar Social del Consell Comarcal del Pla de l’Estany. Per realitzar el treball de recerca s’ha comptat amb l’historiador Miquel Aguirre. El projecte ha estat finançat per l’Institut Català de les Dones. 

                   

Amb el suport de: