(PCI) Servei de primera acollida, ciutadania i immigració

Servei que promou l’autonomia personal de les persones estrangeres i catalanes retornades, vetllant per  la igualtat d’oportunitats entre la ciutadania. Inclou l’acompanyament, la formació i la certificació d’uns coneixements mínims per facilitar  viure i treballar a Catalunya.

 

 

Què ofereix

  • Entrevista d’acollida
  • Mòdul per aprendre català i castellà (90 hores)
  • Mòdul sobre coneixements laborals ( 15 hores)
  • Mòdul sobre coneixement de la societat catalana (15 hores)
  • Certificat de primera acollida

A qui s’adreça

A persones nouvingudes.
 

Condicions d’accés

Poden sol·licitar el servei totes les persones nouvingudes a la comarca del Pla de l'Estany.
 

Per a més informació

Acció Social i Igualtat i Feminismes del Consell Comarcal
C/ Catalunya, 48, 17820 Banyoles
Tel. 972 58 03 88

Àrea de Serveis Socials, Acció Comunitària, Polítiques d'Igualtat i Salut
C/ Pere Alsius, 12, 1er, 17820 Banyoles
Tel. 972 58 11 25