Suport piscològic a dones que pateixen o han patit situacions de violència masclista


Servei terapèutic que realitza tractament psicològic a aquelles dones que pateixen o han patit situacions de violència masclista, familiar i/o altres tipus de violències.
El servei ofereix suport a la dona per millorar el seu benestar, l’acompanya en  la presa de decisions, en l’elaboració de la situació viscuda i en la recuperació dels propis recursos i competències.


Què ofereix

  • Sessions de suport psicològic
  • Grups d’ajuda mútua 
  • Connexió amb altres serveis per atendre les necessitats presentades.

A qui s’adreça

A dones de la comarca del Pla de l’Estany

 

Per a més informació

“El Portal” 
C/Migdia,1
17820 Banyoles
972571137
663819689
siad@plaestany.cat

Àrea de Benestar Social
C/ Pere Alsius, 10-12 1a
17820Banyoles
972580388
benestarsocial@plaestany.cat