Teleassistència

Servei de suport personal i social que permet mantenir la persona usuària en el seu entorn amb la millor qualitat de vida possible, gràcies a la connexió permanent entre la persona i una central d’alarmes les 24h del dia i durant els 365 dies de l’any.

 

 

Què ofereix

  • Comunicació permanent amb la persona usuària i detecció de situacions d’emergència Atenció permanent i a distància, donant una resposta ràpida a possibles eventualitats i emergències
  • Activació del recurs més adequat (localització familiar, serveis d’emergència...) Teleassistència avançada: dispositius tecnològics de control de presència, caigudes... a través de detectors  de mobilitat, foc/fum, gas etc. 
  • Teleassistència adaptada dirigida a persones amb discapacitat auditiva

A qui s'adreça

Està indicat prioritàriament per persones que viuen soles o que passen moltes hores al dia soles i que es troben en una situació de fragilitat social i de salut.
 

Condicions d'accés

Cal un estudi social i econòmic de la situació per part del/de la treballador/a social.
 

Per a més informació

Àrea de Benestar Social del Pla de l’Estany
C/ Pere Alsius, 12, 1a
17820 BANYOLES
Tel. 972 58 03 88
benestarsocial@plaestany.cat
www.benestarsocial.plaestany.cat