Suport a famílies cuidadores i altres cuidadors no professionals


Espai de relació  i aprenentatge grupal on les persones participants reben un suport personal, emocional i tècnic que els permet compartir les experiències que es deriven de cuidar una persona amb dependència i permet adquirir noves habilitats per afrontar-ho millor. 


Què ofereix

  • Conèixer les dificultats que poden aparèixer pel fet de tenir cura d'una persona amb dependència i donar una formació bàsica sobre la tasca de cuidar. 
  • Facilitar l’expressió de sentiments i reflexions per prevenir situacions de esgotament i claudicació
  • Potencia l'autoestima de la persona que té cura i promou una actitud d'autocura. 
  • Esdevenir un grup d'ajuda mútua.
  • Sessions de formació en l'àmbit sociosanitari a totes aquelles persones que hi estiguin interessades, pertanyin o no al grup de suport.

A qui s’adreça

A famílies cuidadores o altres cuidadors de persones en situació de dependència, ateses pels Serveis Socials Basics o pels professionals de l’àmbit sanitari (Àrea Bàsica de Salut de Banyoles i Clínica Salus).

Condicions d’accés

Ser familiars o persones que exerceixen de cuidador/a principal d’una persona amb dependència i que juntament amb els treballadors/es socials valoren la conveniència d’assistir al grup.

Per a més informació

Àrea de Benestar Social del Consell Comarcal del Pla de l’Estany
C/ Pere Alsius, 12, 1a.
17820 Banyoles
Tel: 972580388