Servei de promoció de l'autonomia personal al domicili

El servei  promou la millora de l’autonomia i la qualitat de vida de les persones amb diversitat funcional i limitacions en el seu domicili. Detecta les necessitats de les persones i/o dels cuidadors/es  i en fa una valoració.


Què ofereix

  • Detecció de les necessitats,  orientació  i assessorament  sobre diverses tècniques per facilitar les tasques de la vida quotidiana.
  • Productes de suport  en préstec temporal per tal de facilitar les tasques de caminar, trasllat, higiene i prevenció, així com per evitar accidents o caigudes i millorar l’autonomia personal.

 

A qui s’adreça

 A persones amb cert nivell de dependència que viuen a la pròpia llar i que necessiten assessorament i/o productes de suport per poder realitzar de forma autònoma les activitats de la vida diària. 

Condicions d’accès

Cal derivació per part dels Serveis Socials Basics de l’Àrea i/o dels professionals de l’àmbit sanitari (Àrea Bàsica de Salut de Banyoles i Clínica Salus).


Per a més informació

Àrea de Benestar Social del Consell Comarcal del Pla de l’Estany
C/ Pere Alsius, 12, 1a.
17820 Banyoles
Tel: 972580388
terapiaocupacional@plaestany.cat