Àpats a domicili


Servei  que   proporciona el dinar a domicili per cobrir necessitats bàsiques d’alimentació i nutrició a persones que han perdut capacitat d’autonomia,  però que amb determinats suports poden romandre a casa.


Què ofereix

• Distribució a domicili d’un àpat diari nutritiu i equilibrat
• Atenció a les diferents necessitats alimentàries de les persones ateses: dieta normal, asòdica, hipoglucèmica, hipocalòrica, tova, etc

A qui s’adreça

Persones grans de la comarca amb dificultats de mobilitat i d’autonomia, així com també altres persones amb aquestes dificultats, prèvia valoració, en ambdós casos, del/la professional dels serveis socials bàsics.

Condicions d’accés

Cal un estudi social i econòmic de la situació per part del/de la treballador/a social del territori de referència de la persona.

Per a més informació

Àrea de Benestar Social del Pla de l’Estany

C/ Pere Alsius, 12, 1a

17820 BANYOLES

Tel. 972 58 03 88

benestarsocial@plaestany.cat
www.benestarsocial.plaestany.cat