Serveis bàsics d’atenció social

Servei que actua per a la prevenció de l’exclusió social, el suport personal i l’atenció a les necessitats socials de persones i famílies que es troben en situació de risc social, vulnerabilitat i/o exclusió social.

 

Què ofereix

  • Detecció de situacions de necessitat personal, familiar i comunitària.
  • Informació, assessorament i orientació a persones, famílies o grups, en relació a drets, recursos i actuacions socials. 
  • Aplicació del tractament social i/o socioeducatiu de suport a persones, famílies o grups.
  • Tramitació i seguiment de programes i prestacions.
  • Impuls de projectes comunitaris i programes transversals, destinats a la integració i participació social de les persones, famílies i grups.
  • Derivació als serveis socials d’atenció especialitzada, especialment els d’atenció diürna, tecnològica i residencial i coordinació amb aquests serveis.
  • Gestió de les prestacions econòmiques i en espècies  per atencions d’urgència.

 

A qui s'adreça

A tota la població en general, i especialment aquelles persones, famílies o grups amb dificultats de desenvolupament i d'integració a la societat, manca d'autonomia personal, discapacitats funcionals físiques, psíquiques o sensorials, problemes familiars o marginació social.

 

 

Condicions d'accés

Població de la comarca del Pla de l’Estany (excepte Banyoles)
Cal demanar cita prèvia a Serveis Socials Bàsics

 

 

 

Per a més informació

Acció Social i Igualtat i Feminismes del Consell Comarcal del Pla de l’Estany
C/ Catalunya, 48
17820 BANYOLES 
Tel. 972 58 03 88
benestarsocial@plaestany.cat
www.benestarsocial.plaestany.cat