CDIAP. Centre de desenvolupament infantil i d'atenció precoç


Servei d’atenció a famílies i infants que presenten trastorns del desenvolupament o risc de patir-los i que necessiten d’una acció terapèutica precoç per reduir o prevenir possibles conseqüències en el desenvolupament infantil.

La principal finalitat és la millora de la qualitat de vida dels infants atesos, de les seves famílies i de l’entorn, realitzant un seguiment i control del desenvolupament de l’infant.


Què ofereix

Els següents nivell d’atenció:

  • Social: suport en aspectes de criança bàsics, prestacions, ajuts.
  • Psicològica: trastorns cognitius, dificultats emocionals, conducta.
  • Logopèdica: trastorns de llenguatge, alteració de la parla.
  • Fisioterapèutica: trastorns de l’activitat motora.
  • Suport a professionals
  • Accions formatives i preventives

A qui s'adreça

A infants de 0 a 6 anys i les seves famílies, residents al Pla de l’Estany

A infants que pateixen algun tipus de trastorn del desenvolupament o es troben en risc de patir-lo

 

Condicions d'accès

Per derivació d'altres serveis o per iterès de la família 

Per a més informació

CDIAP

C/ Catalunya, 48
Can Puig de la Bellacasa
17820 Banyoles
972576852
cdiap@plaestany.cat

Àrea de Benestar Social
C/ Pere Alsius, 10-12, 1a. 
17820 Banyoles
972580388
benestarsocial@plaestany.cat