Notícies

S’actualitzen els indicadors de l’Observatori Social del Pla de l’Estany
12, d’agost 2019 14:55

Ja és possible consultar l’actualització de la majoria dels 150 indicadors de l’Observatori Social del Pla de l’Estany amb les últimes dades disponibles.

L’Observatori Social del Pla de l’Estany és una eina de coneixement i seguiment de la realitat social de la comarca mitjançant la creació i recollida d’informació en relació als col·lectius de població vulnerables i els factors de risc d’exclusió social. És una eina que permet la planificació d’accions destinades a pal·liar situacions d’exclusió social i promoure accions de promoció social. El projecte ve impulsat i desenvolupat per l’Oficina Tècnica del Pla local d’inclusió social de Banyoles en el marc del mateix Pla.
L’actualització d’indicadors es realitza anualment i recull les últimes dades disponibles dels següents àmbits: Població, Econòmic, Ocupació i treball, Educació, Social, Salut, Habitatge/urbanisme, Relacions socials, Relacional i Seguretat/via pública. Amb una visió, sempre que ha estat possible, sobre els següents col·lectius i cicles de vida: Infància i adolescència, joventut, gent gran, persones d’origen estranger, dones i persones amb discapacitat. Aquesta eina facilita l’obtenció d’informació sistematitzada, detallada i contínua sobre la realitat social de la comarca del Pla de l’Estany i alhora, serveix per fer un seguiment de les mesures i actuacions que es realitzen des de l’Administració pública en el territori. El seu objectiu és detectar, comprendre, mesurar i ordenar el coneixement més actual sobre les desigualtats socials, i esdevenir una eina útil i operativa per a la presa de decisions efectiva. Per tant, l’Observatori Social del Pla de l’Estany ha de facilitar, tant com sigui possible, la feina als diferents agents socials, culminant les seves anàlisis amb conclusions i propostes d’actuació.
L’Observatori es nodreix de diverses fonts estadístiques oficials, memòries i fons documentals amb dades específiques del territori. Així, bona part de la informació primària es recopila de fonts oficials: Idescat, Xifra, Instituto Nacional de Estadística (INE), Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, Observatori del Sistema de Salut de Catalunya, Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat de Catalunya, etc. com també de memòries de programes i serveis com els que desenvolupa l’Àrea de Benestar Social del Consell Comarcal del Pla de l’Estany i altres del mateix territori (CDA, Serveis per a persones amb discapacitat, etc.)
Podeu accedir a la web a la direcció: http://observatori.plaestany.cat/