Notícies

El Pla de l’Estany constitueix la Taula de Salut Mental
16, de juliol 2019 10:08

Aquest dimecres 10 de juliol s’ha constituït la Taula de Salut Mental del Pla de l’Estany. Aquesta taula territorial vol implicar els diferents agents del territori en un treball conjunt i compartit, obrint un espai de debat i coordinació, a través d’una perspectiva transversal i comunitària, entorn el benestar de les persones que pateixen una malaltia mental i els seus familiars. 
La Taula està impulsada per l’Àrea de Benestar Social del Consell Comarcal del Pla de l’Estany. Formen part d’aquesta taula professionals de: el Centre de Salut Mental del Gironès i el Pla de l’Estany; l’Àrea Bàsica de Salut de Banyoles; els Serveis d’Atenció a la Dependència del Consell Comarcal del Pla de l’Estany; els Serveis Socials Bàsics del Consell Comarcal del Pla de l’Estany; el Centre El Puig; el Centre CANAAN i representants de l’Associació Família i Salut Mental de Girona i Comarques i de l’Associació Reeixir – Noves Ales.

Amb la constitució d'aquesta Taula es vol:
Obrir un espai de col·laboració, reflexió, debat i diàleg comú entre les diferents entitats i recursos que treballen amb persones que pateixen una malaltia mental i les seves famílies al Pla de l’Estany.
Operativitzar els recursos, tant humans com econòmics, i impulsar noves línies de treball i accions en relació a la Salut Mental a la comarca.
Afavorir el treball en xarxa entre els diferents agents del territori que treballen amb persones que pateixen una malaltia mental i els seus familiars. 
Desenvolupar campanyes i projectes d’informació i sensibilització sobre la Salut Mental.