Teleassistència

Servei de suport personal i social que permet mantenir la persona usuària en el seu entorn amb la millor qualitat de vida possible, gràcies a la connexió permanent entre la persona i una central d’alarmes les 24h del dia i durant els 365 dies de l’any.

 

 

Què ofereix

  • Comunicació permanent amb la persona usuària i detecció de situacions d’emergència
  • Atenció permanent i a distància, donant una resposta ràpida a possibles eventualitats i emergències
  • Activació del recurs més adequat (localització familiar, serveis d’emergència...)

A qui s'adreça

Està indicat prioritàriament per persones que viuen soles o que passen moltes hores al dia soles i que es troben en una situació de fragilitat de social i de salut.

Condicions d'accés

Cal un estudi social i econòmic de la situació per part del/de la treballador/a social.

Per a més informació

Àrea de Benestar Social del Pla de l’Estany
C/ Pere Alsius, 12, 1a
17820 BANYOLES
Tel. 972 58 03 88
benestarsocial@plaestany.cat
www.benestarsocial.plaestany.cat