Suport a famílies cuidadores i altres cuidadors no professionals

Es tracta d'un espai de relació i aprenentatge on les persones participants reben un suport personal, emocional i tècnic que els permet compartir en grup les experiències que es deriven de cuidar una persona amb dependència i permet adquirir noves habilitats per afrontar-ho millor. A més, s'ofereixen sessions de formació en l'àmbit sociosanitari a totes aquelles persones que hi estiguin interessades, pertanyin o no al grup de suport.

 

 

Què ofereix

  • Compartir l'experiència de cuidar.
  • Conèixer les dificultats que poden aparèixer pel fet de tenir cura d'una persona amb dependència i donar una formació bàsica sobre la tasca de cuidar, potenciant l'autonomia de la persona dependent i desenvolupant els recursos personals del familiar cuidador.
  • Facilitar l'expressió de sentiments i reflexions.
  • Potenciar l'autoestima de la persona que té cura i promoure una actitud d'autocura. 
  • Recolzar i evitar situacions d'esgotament i detectar situacions de claudicació. 
  • Promoure actituds positives cap a les relacions socials.
  • Esdevenir un grup d'ajuda mútua.

A qui s’adreça

Aquests grups van dirigits als familiars cuidadors de persones en situació de dependència, que han estat detectats pels Serveis Socials Basics del Consorci del Pla de l'Estany-Banyoles i pels professionals de l’àmbit sanitari (Àrea Bàsica de Salut de Banyoles i Clínica Salus).

Condicions d’accés

Familiar que exerceix de cuidador/a principal d’una persona amb dependència i que juntament amb els treballadors/es socials valoren la conveniència d’assistir al grup.

Per a més informació

Àrea de Benestar Social del Pla de l’Estany

C/ Pere Alsius, 12, 1a
17820 BANYOLES
Tel. 972 58 03 88
benestarsocial@plaestany.cat
www.benestarsocial.plaestany.cat