Servei d’allotjament d’urgències socials

Es tracta d’un servei bàsic d’acolliment que supleix temporalment la llar familiar en casos puntuals i d’urgència. El servei d’acolliment residencial d’urgència pot prestar-se en un establiment social o en qualsevol altre recurs que aconsegueixi la mateixa finalitat.