Pla Local per la Inclusió Social PLIS

Neix a partir de la necessitat de realitzar una anàlisi dels factors d’exclusió social. El PLIS realitza una diagnosi de la ciutat i de la comarca, partint com a referents bàsics per la investigació, termes com el treball en xarxa, transversalitat i proximitat per tal de poder analitzar l’estructura social de la ciutat en diferents nivells i àrees del territori.
Què ofereix

  • Coneixement sobre el fenomen de l’exclusió social i les polítiques i pràctiques per la inclusió social. 
  • Sensibilització respecte el fenomen de l’exclusió social i desenvolupament polítiques innovadores per la inclusió social. 
  • Actuacions que superin el marc estricte del serveis socials: a través del treball transversal donar respostes integrals en la lluita contra l’exclusió.
  • Debilitament dels factors generadors de processos d’exclusió tot fomentant i assegurant l’autonomia de les persones. 
  • Impuls del treball en xarxa i de forma transversal. 
  • Visualització, sensibilització i difusió de les causes i conseqüències de l’exclusió social.

A qui s’adreça

A totes les persones amb risc d’exclusió social i a totes les persones que treballen per a la inclusió.

Per a més informació

Àrea de Benestar Social del Pla de l’Estany
C/ Pere Alsius 12, 1a
17820 BANYOLES
Tel. 972 58 03 88
Fax 972 58 29 71
http://pladinclusiobanyoles.blogspot.com/
plis@plaestany.cat