Som Família

El Som Família és un espai de relació entre famílies i infants de fins a 3 anys. El servei compta amb el suport de professionals de l'àmbit socioeducatiu que ofereix acompanyament i recolzament en la criança dels infants, adequant la funció parental a les seves necessitats.


Té una funció preventiva, normalitzadora i socioeducativa per afavorir una millora en el desenvolupament dels infants i en les competències educatives per afrontar i reduir situacions de risc social. 

 

Què ofereix

Espai de trobada que ofereix una proposta educativa per fomentar les capacitats parentals tot treballant i posant en pràctica temàtiques que sorgeixen per part de les famílies i d'interès segons l'etapa evolutiva de l'infant.

Condicions d'accés

El Som família és un servei adreçat a famílies amb infants de 0 a 3 anys que:

  • Presentin dificultats en l'exercici de les funcions educatives.
  • Es trobin amb dificultats per establir un vincle afectiu amb l'infant que tenen a càrrec.
  • Es trobin en una situació de sobrecàrrega familiar i tinguin necessitats de suport en la cura dels infants que tenen a càrrec. 
  • Siguin residents a Banyoles o resta de la comarca. 

Per a més informació

David Bernal
Tel. 663 75 37 58
davidbernalg@suara.coop

Horaris

Dimarts i dijous, de 09:30 a 12:00 h

"El Portal" Carrer Migdia, 1
17820 Banyoles

Veure mapa