Serveis Resposta Urgent en casos de violència masclista

Conjunt d’accions que s’activen en situacions d’urgència quan han existit agressions cap a la dona o fills/es en les darreres 48 hores.


Què ofereix

  • Mesures de protecció i suport immediates.
  • Cobertura de les necessitats bàsiques de la dona i els seus fills i filles quan han de sortir del seu domicili: allotjament, alimentació, desplaçaments.
  • Suport i acompanyament per part de l’equip de professionals del CBS
  • Activació de recursos de suport extern: jurídics, traducció i interpretació, familiars...
  • Seguiment social cap a la dona i fills després de les 48 hores, en el cas que la dona i fills no hagin ingressat en un centre o no hagin retornat a la llar.

A qui s’adreça

Les dones que pateixin violència masclista i els seus fills i filles que necessitin protecció immediata.

Condicions d’accés

Població del Pla de l’Estany.

Per a més informació

Àrea de Benestar Social Pla de l’Estany
C/ Pere Alsius, 12, 1a
17820 BANYOLES
Tel. 972 58 03 88