Servei d’informació i Atenció a les Dones (SIAD)

És un centre d’informació, assessorament i orientació sobre tots aquells temes que puguin ser d’interès per a les dones en diferents àmbits: ocupació, cultura, formació, participació, habitatge, salut, família, justícia, esports, lleure, etc.
El SIAD ofereix una atenció integral a les dones i facilita el seu accés a diferents recursos i serveis.

 

 

 

 

 

Què ofereix

  • Informació general sobre els recursos, serveis, ajuts i activitats.
  • Assessorament legal sobre estrangeria, baixes laborals, separacions, maltractaments, etc.
  • Espais de trobada per realitzar activitats diverses. 
  • Suport a l’associacionisme.
  • Accions que facin visibles les aportacions de les dones —exposicions, estudis, etc.
  • Activitats de sensibilització social. 
  • Assessorament i suport psicològic respecte a tot allò relacionat amb el malestar emocional de les dones.
  • Atenció psicològica a les dones que pateixen o han patit violència.

A qui s'adreça

A totes les dones: emprenedores, amb idees, que necessiten suport o orientació, que volen formar-se, que busquen recursos, etc. També s’adreça a tota la ciutadania i a les entitats i professionals que treballen en temes de gènere i d’igualtat d’oportunitats.

Condicions d’accés

Dones del Pla de l’Estany.

Per a més informació

Àrea de Benestar Social del Pla de l’Estany
C/ Pere Alsius, 12, 1a
17820 – BANYOLES
Tel. 972 58 03 88
siad@plaestany.cat
www.benestarsocial.plaestany.cat

 

Facebook:

https://www.facebook.com/siadplaestany/?ref=br_rs