Centre d’Atenció Precoç – CDIAP-

És un Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Primerenca que atén a infants de 0 a 6 anys amb algun trastorn en el seu desenvolupament, o amb risc de patir-lo. També és un servei per les famílies i l’entorn on es desenvolupen aquests infants. El servei ofereix un conjunt d’actuacions preventives, de detecció, diagnòstic i d’ intervenció terapèutica.

 

 

 

 

Què ofereix

  • Atenció psicològica 
  • Logopèdia 
  • Fisioteràpia
  • Neuropediatria
  • Orientació psicopedagògica
  • Atenció social

 

A qui s'adreça

Infants de 0 a 6 anys amb trastorns de desenvolupament o amb risc de patir-los, a les seves famílies i al seu entorn.

Condicions d’accés 

Es prioritza l'atenció als infants de menys de tres anys i als infants amb afectació greu, d'acord amb el criteri clínic dels professionals del CDIAP.

 

Per a més informació

CDIAP Pla de l’Estany
C/ Catalunya, 48
17820 BANYOLES
Tel. 972 57 68 52
cdiap@plaestany.cat


Horaris

De dilluns a divendres de les 09:00 a les 14:00h
Dilluns i dimecres de les 15:00 a 19:00h
Dijous de 15:00 a 18:00h


Veure mapa