Servei d’atenció psicològica a dones que pateixen o han patit violència masclista

Servei de suport psicològic a dones i infants que pateixen o han patit situacions de violència masclista en l’àmbit familiar.

 

 

 

Què ofereix

  • Un espai per a les dones, de suport psicològic i emocional, així com d’acompanyament en el procés de recuperació personal.
  • Un espai per a menors que visquin o hagin viscut situacions de violència masclista en l’àmbit familiar, ja sigui directa o indirectament, per tal d’incidir tant en la reducció de riscos com en la recuperació emocional i psicològica dels/de les menors.
  • Informació, avaluació, orientació i/o tractament psicològic adequat a la situació que estan vivint. 
  • Derivació a altres serveis quan sigui necessari.

A qui s'adreça

Dones i infants residents a la comarca del Pla de l'Estany.

Condicions d'accés

Ésser víctima de violència masclista.

Per a més informació

Àrea de Benestar Social del Pla de l’Estany
C/ Pere Alsius, 12, 1a
17820 BANYOLES
Tel. 972 58 03 88
benestarsocial@plaestany.cat
www.benestarsocial.plaestany.cat