Servei d’intèrprets per a persones sordes


Actuació complementària dels Servei Socials, que pretén disminuir la barrera de la comunicació entre les persones ateses i els serveis quan s’intervé amb persones que pel seu dèficit auditiu poden estar en situació d’exclusió social.

 

Què ofereix

Facilita un/a intèrpret de llenguatge de signes per poder facilitar la comunicació de les persones ateses i els serveis, dona garantia  de neutralitat i confidencialitat de la informació.

A qui s’adreça

Persones amb dèficit auditiu que desitgin accedir a qualsevol servei de l’Àrea de Benestar Social.

Condicions d’accés

Persones amb dèficit auditiu i/o les seves famílies, residents a la comarca del Pla de l’Estany.

Per a més informació

Àrea de Benestar Social del Consell Comarcal del Pla de l’Estany
C/ Pere Alsius, 12, 1a.
17820 Banyoles 
Tel: 972580388