Serveis d'interveinció Socioeducativa als barris de Banyoles


Serveis d’intervenció socioeducativa que treballen amb infants i adolescents per la millora de les seves dificultats en aspectes com les relacions personals, la cobertura de necessitats bàsiques per un bon desenvolupament, les habilitats socials, disposar d’espais de bon tracte, entre altres aspectes. Intervenen també amb les famílies per implicar-les en el procés de l’infant o adolescent i per recuperar les competències personals per la millora de les funcions de criança. A més del diagnòstic i tractament de les problemàtiques familiars, el servei també fa prevenció per evitar el deteriorament de situacions de vulnerabilitat.

Hi ha 3 dispositius que es corresponen a un barri diferent de Banyoles:
- Espai Canaleta-Can Puig
- Espai La Farga
- Espai Sant Pere


Què ofereix

  • Activitats socioeducatives després de l’horari escolar
  • Espais  tutorials amb la família i amb l’infant/adolescent 
  • Accions comunitàries
  • Connexió amb altres serveis per atendre les necessitats (serveis terapèutics, lleure , culturals, esportius)


A qui s'adreça

A infants i adolescents (de 4 a 15 anys) residents als barris a on s’ubica cada espai d’atenció i a les seves famílies en situació de vulnerabilitat i que presentin dificultats en la criança.


Condicions d'accés

Per derivació de Serveis Socials i altres agents de la xarxa


Per a més informació

Àrea de Benestar Social
C/ Pere Alsius, 10-12 1a
17820  Banyoles
972580388
benestarsocial@plaestany.cat