Centre Obert


Servei d’intervenció socioeducativa que treballa amb infants i adolescents per la millora de les seves dificultats en aspectes com les relacions personals, la cobertura de necessitats bàsiques per un bon desenvolupament, les habilitats socials, disposar d’espais de bon tracte, entre altres aspectes. Intervé amb les famílies per implicar-les en el procés i per recuperar les competències personals per la millora de les funcions de criança. A més del diagnòstic i tractament de les problemàtiques familiars, el servei també fa prevenció per evitar el deteriorament de situacions de vulnerabilitat.

 

Què ofereix

  • Activitats socioeducatives, en l’horari extraescolar
  • Connexió amb altres serveis per atendre les necessitats detectades (serveis terapèutics, lleure, culturals, esportius)

 

A qui s'adreça

A infants i adolescents de 4 a 15 anys i les seves famílies, de Banyoles i la resta de comarca, en situació de vulnerabilitat i que presentin dificultats en la criança.

 

Què ofereix Condicions d'accés

Per derivació de Serveis Socials i altres agents de la xarxa


Què ofereix Per a més informació

“El Portal” 

C/Migdia,1
17820 Banyoles
972571137
cobert@plaestany.cat

Àrea de Benestar Social
C/ Pere Alsius, 10-12 1a.
17820 Banyoles
972580388
benestarsocial@plaestany.cat