Informe d'integració social

DESCRIPCIÓ

Informe que serveix per demostrar l'esforç d'integració de la persona estrangera en el procés de renovació de la seva autorització de residència temporal (no lucrativa, per reagrupament familiar, treball per compte d’altri i treball per compte propi).

QUI EL POT SOL·LICITAR

La persona estrangera empadronada a qualsevol municipi de la comarca que vulgui renovar el seu permís de residència temporal i que no compleixi algun dels requisits previstos per a la renovació de l'autorització.

PASSOS A SEGUIR 

  1. Demanar la sol•licitud de l’informe d’integració social (per renovar el permís de residència) a l’ajuntament on resideixi la persona. Aquí l’informaran que ha de pagar una taxa, que pot fer efectiva a través d’internet o anant a “La Caixa”.
  2. Portar la sol•licitud omplerta i el comprovant del pagament de la taxa a l’ajuntament. L’informaran de que ha d’anar a l’Àrea de Benestar Social per demanar cita amb el tècnic/a dels serveis socials.
  3. Fer l’entrevista a l'Àrea de Serveis Socials del Consell Comarcal del Pla de l'Estany i presentar tota la documentació que es detalla a continuació. El tècnic/a elaborarà una proposta d’informe d’integració social que s’enviarà a la Direcció General per a la Immigració.
  4. Després d’un mes i mig aproximadament, la Direcció General per a la Immigració li farà arribar l’informe final d’integració social per correu postal o bé l’avisarà per sms de que ja el pot anar a buscar a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de la Generalitat a Girona (depèn del que prefereixi la persona).
  5. Demanar hora a la Subdelegació del Govern i portar tota la documentació que li demanin, inclòs l’informe d’integració social.

DOCUMENTACIÓ

  • Original del passaport vigent
  • Volant d'empadronament o volant de convivència
  • Documentació que demostri que ha realitzat alguna formació sociolaboral i/o cultural o ha participat en alguna xarxa social.
  • Si la persona no es pot comunicar amb prou claredat tant amb castellà com en català (poder explicar de manera senzilla aspectes de la seva vida i mantenir converses breus), caldrà que demostri coneixements de la llengua mitjançant un certificat oficial de nivell A2 o superior emès per un organisme públic competent.
Sol·licitud d'integració social