Servei de mediació intercultural

Servei que facilita la comunicació entre professionals que atenen a la població immigrada i persones usuàries d'origen cultural divers. El servei està format per mediadores interculturals d’origen marroquí ,sudsaharià i xinès i els seus àmbits d’actuació són: educació, serveis socials, salut, administració pública i associacionisme, entre altres.


Què ofereix

La igualtat d’oportunitats en l’accés als serveis.
La promoció d’un canvi constructiu en les relacions de les persones participants en el procés de mediació.
La recerca estratègies alternatives per a la resolució de conflictes culturals.

A qui s’adreça

Població resident al Pla de l’Estany.

Condicions d'accés

Les/els professionals dels diferents àmbits que intervenen amb persones immigrades poden sol•licitar el servei via telefònica o per e-mail.

Per a més informació

Àrea de Benestar Social del Pla de l’Estany
C/ Pere Alsius 12, 1a
17820 BANYOLES
Tel. 972 58 03 88
pci@plaestany.cat
www.benestarsocial.plaestany.cat