Pla de Desenvolupament Comunitari

El Pla de Desenvolupament Comunitari de Banyoles té la finalitat de prevenir i lluitar contra els processos d’exclusió social i millorar la qualitat de vida i el desenvolupament integral de les persones, a través de la cohesió social.

Per això, el seu principal objectiu és el de fomentar polítiques de prevenció que afavoreixin la cohesió social i que comptin amb la implicació de la comunitat. Essent un element bàsic del PDC la participació de tots els agents que intervenen en el territori: el teixit associatiu, els col·lectius veïnals, els agents socials i econòmics, els serveis i les administracions públiques.


Què ofereix

  • Elaboració i gestió de projectes comunitaris a la ciutat
  • Dinamització d'espais de participació ciutadana
  • Punt de voluntariat
  • Punt Òmnia
  • Apadrinar un avi

A qui s’adreça

A tota la població de la ciutat de Banyoles

Per a més informació


Àrea de Benestar Social del Pla de l'Estany
C/ Pere Alsius, 12, 1a
17820 Banyoles
benestarsocial@plaestany.cat
www.benestarsocial.plaestany.cat