Pla Ciutadania i immigració

És un programa que té com a objectiu principal promoure una política global d'integració de les persones immigrants estrangeres establertes a la comarca, en el marc general d'un procés de construcció i manteniment de la cohesió social. Els sectors d’actuació són: serveis socials, educació i sanitat, entre altres.

 

 

 

 

Què ofereix

  • Servei de Mediació Intercultural.
  • Programa Agents Comunitaris de salut. 
  • Observatori del fenomen migratori a nivell comarcal.

A qui s’adreça

Totes les persones del Pla de l’Estany o professionals de diferents àmbits que actuen en el camp de la immigració i interculturalitat, la convivència i la cohesió social.

Per a més informació


Àrea de Benestar Social del Pla de l'Estany
C/ Pere Alsius, 12, 1a
17820 Banyoles
benestarsocial@plaestany.cat
www.benestarsocial.plaestany.cat