Servei d’intèrprets per a persones sordes

Actuació complementària dels Servei Socials, quan s’intervé amb persones que pel seu dèficit auditiu poden estar en situació d’exclusió social, i que pretén disminuir la barrera de la comunicació entre les persones ateses i els serveis.Què ofereix

Facilita un/a intèrpret de llenguatge de signes per poder facilitar la comunicació de les persones ateses i els serveis.
Garantia de neutralitat i confidencialitat de la informació.

A qui s’adreça

Població amb dèficit auditiu i/o les seves famílies, residents a la comarca del Pla de l’Estany.

Condicions d’accés

Persones amb dèficit auditiu que necessitin qualsevol servei del Consorci.

Per a més informació

Àrea de Benestar Socia del Pla de l’Estany
C/ Pere Alsius, 12, 1a
17820 BANYOLES
Tel. 972 58 03 88
benestarsocial@plaestany.cat
www.benestarsocial.plaestany.cat