Servei de Promoció de l'Autonomia Personal al Domicili

El servei  promou la millora de l’autonomia i la qualitat de vida de les persones amb diversitat funcional i limitacions en el seu domicili. Detecta les necessitats de les persones i/o dels cuidadors/es  i en fa una valoració.

Què ofereix

  • Detecció de les necessitats,  orientació  i assessorament  sobre diverses tècniques per facilitar les tasques de la vida quotidiana.
  • Productes de suport  en préstec temporal per tal de facilitar les tasques de caminar, trasllat, higiene i prevenció, així com per evitar accidents o caigudes i millorar l’autonomia personal.

 

A qui s’adreça

Persones amb cert nivell de dependència que viuen a la pròpia llar i que necessiten assessorament i/o productes de suport per poder realitzar de forma autònoma les activitats de la vida diària. 

Condicions d’accès

Cal derivació per part dels Serveis Socials Basics de l’Àrea de Benestar Social del Consell Comarcal del Pla de l'Estany i/o dels professionals de l’àmbit sanitari (Àrea Bàsica de Salut de Banyoles i Clínica Salus).


Per a més informació

Àrea de Benestar Social del Consell Comarcal del Pla de l’Estany
C/ Pere Alsius, 12, 1a.
17820 Banyoles
Tel: 972580388
terapiaocupacional@plaestany.cat