CDIAP. Centre de desenvolupament infantil i d'atenció precoç

Servei d’atenció a famílies i infants que presenten trastorns del desenvolupament o risc de patir-los i que necessiten d’una acció terapèutica precoç per reduir o prevenir possibles conseqüències en el desenvolupament infantil.
La principal finalitat és la millora de la qualitat de vida dels infants atesos, de les seves famílies i de l’entorn, realitzant un seguiment i control del desenvolupament de l’infant.


 

 

 

Què ofereix

  • Atenció social: suport en aspectes de criança bàsics, prestacions, ajuts.
  • Atenció psicològica: trastorns cognitius, dificultats emocionals, conducta.
  • Atenció logopèdica: trastorns de llenguatge, alteració de la parla.
  • Suport a professionals
  • Accions formatives i preventives

 

A qui s'adreça

Infants de 0 a 6 anys i les seves famílies, residents al Pla de l’Estany

Infants que pateixen algun tipus de trastorn del desenvolupament o es troben en risc de patir-lo


Condicions d'accès

Per derivació de Serveis Socials i altres agents de la xarxa

 

Per a més informació

CDIAP

C/ Catalunya, 48
Can Puig de la Bellacasa
17820 Banyoles
972576852
cdiap@plaestany.cat

Àrea de Benestar Social
C/ Pere Alsius, 10-12, 1a. 
17820 Banyoles
972580388
benestarsocial@plaestany.cat