Atenció psicològica

Actuació complementària dels Serveis Socials Bàsics, intervé en situacions de conflictes psicosocial que poden impedir la integració social d’una persona.


Què ofereix

  • Avaluació diagnòstica, orientació i tractament de les problemàtiques detectades 
  • Suport psicològic a les persones usuàries (atenció individual, grupal) 
  • Derivació a altres serveis en cas que la situació ho requereixi
  • Suport tècnic a altres professionals del CBS

A qui s’adreça

Població resident a la comarca del Pla de l’Estany

Condicions d’accés

El servei està destinat a persones que presenten situacions de conflicte psicosocial i que requereixen suport psicològic. La persona pot ser derivada a través d'altres equips del Consorci.

Per a més informació

Àrea de Benestar Social Pla de l’Estany
C/ Pere Alsius, 12, 1a
17820 BANYOLES
Tel. 972 58 03 88
benestarsocial@plaestany.cat
www.benestarsocial.plaestany.cat