Notícies

LA TAULA D'INFÀNCIA DEL PLA DE L'ESTANY FA LA PRIMERA REUNIÓ DEL 2014
03, març 2014 13:45
El passat dia 30 de gener es va reunir la Taula d’infància del Pla de l’Estany. A la reunió es va presentar l’Avaluació del Programa anual d’accions del PDIIA 2013 i la Proposta del Programa anual d’accions 2014; també es van compartir i recollir, des dels diferents àmbits, informació entorn les noves actuacions que es realitzaran per a la infància el 2014; Es va explicar la Comissió de treball “Tardes lliures”, dins el marc de la Taula d’infància (utilització d’alguns espais socioculturals de la comarca d’una manera poc adequada i sobreocupació) i es van debatre possibles propostes per fer front a aquesta problemàtica des d’ altres àmbits; per últim es van explicar les accions realitzades el 2013 en el projecte de Dipsalut “Salut i crisi” i es van recollir propostes per l’any 2014.

La Taula està impulsada per l’Àrea de Serveis Socials del Consell Comarcal del Pla de l’Estany seguint els preceptes de l’article 26 de la Llei 14/2010 dels drets i les oportunitats en la infància i adolescència que preveu la creació de “taules territorials d’infància per coordinar, impulsar i promoure les polítiques d’infància arreu del territori, mitjançant les diverses administracions i institucions implicades”.