Notícies

Aprovat el 2on Pla d’infància i adolescència del Pla de l’Estany 2017-2020
31, de gener 2017 09:42

El Ple d’Alcaldes del Consell Comarcal del Pla de l’Estany ha aprovat el 2on Pla d’infància i adolescència del Pla de l’Estany 2017-2020, un document que reforça la coordinació, ordenació i planificació de les actuacions i dels serveis destinats a la infància i a l'adolescència a la comarca.

Aquest nou Pla esdevé el marc d’actuació de les polítiques en l’àmbit de la infància i l’adolescència per al període 2017-2020 i desplega el marc conceptual del Pacte per la infància de Catalunya, signat el juliol de l’any 2013, i les indicacions del Pla d’atenció integral a la infància i l’adolescència 2015-2018, aprovat per la Generalitat de Catalunya el juliol del 2015. S'adreça a tota la infància i l'adolescència del Pla de l’Estany, independentment de quina sigui la seva situació personal, familiar, cultural, econòmica o social. Concretament, va destinat a tota la població de 0 a 18, fent especial èmfasi en el tram 0 a 12 anys, i té en compte des de la promoció i la prevenció, fins al suport, el tractament i la protecció de tota la infància, que en aquest cas abasta tots els infants menors de 18 anys.

 

La comarca del Pla de l’Estany està desenvolupant aquest 2n Pla d’infància i adolescència a través de l’Àrea de Benestar Social del Consell Comarcal del Pla de l’Estany, concretament a través de l’Oficina tècnica del Pla local d’inclusió social de Banyoles (PLIS). A destacar l’important paper que desenvolupa la Taula d’infància i adolescència del Pla de l’Estany en la validació, coordinació dels objectius i proposta d’actuacions que es desenvoluparan en els pròxims 4 anys. L’objectiu final és desplegar un sistema que ha d’agrupar a tots els municipis, administracions locals, entitats i associacions del tercer sector que duen a terme polítiques i actuacions adreçades a la infància i l’adolescència, a partir d’una visió integral i transversal en la planificació i avaluació de les polítiques d’infància i adolescència al Pla de l’Estany.

 

El plantejament del 2n Pla d’infància i adolescència del Pla de l’Estany parteix de les diferents avaluacions realitzades durant el desplegament de l’anterior Pla i de l’anàlisi de la situació actual de la infància i adolescència que es realitza en el marc de la Taula d’infància i adolescència del Pla de l’Estany. En base a aquesta realitat, estableix els objectius seguint els principis i les línies estratègiques del Pla d’atenció integral a la infància i l’adolescència i del Pacte per la infància de Catalunya.

 

Per a la implementació es treballarà a partir del Grup Motor de la Taula d’infància i la mateixa taula com a plenari, que elaborarà un Programa anual d’accions on hi constaran els objectius que es prioritzen durant aquell any, les mesures que s’impulsen per assolir cada un dels objectius, les àrees i municipis implicats, el calendari i els criteris d’avaluació. Aquesta planificació anual ha de permetre operativitzar els recursos, tant humans com econòmics, i impulsar noves línies de treball i accions en el marc d’un Pla obert i flexible que s’adapta a les necessitats canviants de la infància i adolescència, sense, però, que això desdibuixi l’enfocament estratègic sobre el qual s’ha dissenyat. La coordinació i el seguiment del Pla es realitzarà a través de l’Oficina tècnica del PLIS i el Grup Motor de la taula d’infància del Pla de l’Estany. També s’aprofitaran altres espais de participació estables que existeixen a la comarca i que es reuneixen periòdicament per debatre i proposar aspectes relacionats amb la població del Pla de l’Estany com: la Taula d’infància del Pla de l’Estany, els Consells socials municipals, la Taula d’inclusió social, la taula de discapacitat del Pla de l’Estany o altres.