Notícies

12, febrer 2014 15:22
El passat 27 de gener va tenir lloc a Banyoles una reunió entre el Subdirector General de Cooperació Social i Voluntariat i les administracions de la comarca del Pla de l'Estany i els ajuntaments de Banyoles, Porqueres, Cornellà del Terri i Serinyà.La trobada fou una iniciativa del PLIS (Pla Local d'Inclusió Social) amb l'objectiu d'aclarir els dubtes existents sobre la gestió del voluntariat dintre l'administració pública i més concretament sobre com quedarà regulat tot allò que té a veure ambel món del voluntariat quan, a finals de 2014, entri en vigor la nova llei. El Subdirector General, Marc Viñas i la Tècnica resposanble del voluntariat Araceli Crespo exposaren les grans línies d'actuació d'aquest nou marc legislatiu que ha d'entrar en funcionament ben aviat. La nova llei defineix com a voluntàries aquelles persones que col·laboren en el si d'una entitat privada sense ànim de lucre quedant fora d'aquesta categoria les persones que actuen a títol personal. En la reunió també es va donar una sèrie de mesures per a promoure el voluntariat ahora que s'informà dels recursos disponibles per fomentar aquest àmbit,