Notícies

12, febrer 2014 13:49
Des de principis d’any ve funcionant un suport terapèutic als pares o parelles masculines de les dones que són ateses per les psicològues de gènere i infantil del SIAD (Servei d’Informació i Atenció a les Dones) Aquesta nova eina d’intervenció social s’ha impulsat des dels Serveis Socials del Consell Comarcal del Pla de l’Estany. L’acompanyament s’enfoca a una intervenció basada en l’evidència, també en el tractament integral iun auxili psicològic de baixa complexitat. Aquí s’hi comtempla, al mateix temps, el foment de l’auto coneixement, l’auxili funcional i afectiu vincular, l’impuls de l’autonomia, les habilitats socials i de comunicació, el maneig de l’ansietat i l’estrés i les competències parentals.

Amb aquest suport es pretén complementar la intervenció que les psicòlogues estan fent. Així, es treballa els desajustos en la vivència de la masculinitat en una societat on encara perviuen visions molt patriarcals. Aquest acompanyament anirà a càrrec de Carles Corbera, educador del Centre Obert, i que actualment està realitzant formació en teràpia Gestalt.

De manera transversal, també es treballaran els desajustos en la vivència de la masculinitat dels usuaris que es detectin. La intervenció es basa principalment en el vincle terapèutic que s'estableix entre acompanyant i usuari. Aquí la pràctica s'adapta a les característiques de l'usuari, així el marc d'intervenció és flexible i itinerant però la finalitat és sempre la mateixa promoure el desenvolupament psíquic de l'usuari.

D'aquesta manera s'amplia la intervenció a tots els membres que formen o han format el nucli familiar i el cas és tractat de manera integral, en xarxa i dins d'un equip multidisciplinari.