Notícies

17, febrer 2014 13:48

El passat 27 de gener va tenir lloc a Girona la primera reunió del Grup de Treball Social a les comarques gironines (GTS) Aquest grup ha estat impulsat pel Departament de Benestar Social i Família i compte amb representants dels Consorcis, els Consells Comarcals i els Ajuntaments de més de 20.000 habitants i de técnics del Departament de Benestar Social i Família, de Girona i de Barcelona.

L'objectiu del Grup és debatre propostes de millora dels Serveis Socials, des de la perspectiva de l'Administració Autonòmica i Local. En la primera sessió de treball es va abordar l'anàlisi de les conseqüències de la pobresa energètica i es varen recollir propostes de millora al decret de "treva hivernal" de la Generalitat de Catalunya. També es va presentar , per part de tècnics del DBSiF la nova proposta de reforma del sistema de Transport Adaptat, que en els propers mesos, haurà de desenvolupar i adaptar cada comarca.Les sessions seran de caràcter trimestral i els continguts seran aportats per qualsevol dels membres del GTS.